NCC AB

NCC bygger ut kontor med tegel från Maglarps kyrka

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 08:46 CEST

NCC bygger ut huvudkontoret åt avfalls- och återvinningsföretaget Sysav med återvunnet tegel från en 100 år gammal kyrka. En stor parkeringsplats förvandlas dessutom till en blomsteräng med träd och damm. Ordern är värd 35 MSEK.

När huvudkontoret skulle byggas ut ville Sysav använda sig av returmaterial i möjligaste mån eftersom det stämmer med företagets affärsidé. Kyrkteglet kommer från Maglarps kyrka utanför Trelleborg som byggdes 1907 och revs förra året efter att ha stått tom i decennier. Nu återuppstår den som kontor i Malmö.

Utbyggnaden består av två nya flyglar. Den ena blir hörsal för företagets besökare. Den andra rymmer möteslokaler och kontorsrum. De nya byggnaderna får grästak som är miljövänligt och underhållsfritt. Gräs blir det även på den stora parkeringsplatsen som till större delen ersätts med en ängsliknande park med blommor, buskar och en damm med en vit paviljong.

- Vi är glada över att Sysavs gett oss fortsatt förtroende. Vi har nyligen byggt klart företagets kraftvärmeverk. Det känns även bra att bygga med återvunnet material. Det ligger i linje med NCC miljömål att bidra till återvinning, säger Jörgen Flink, affärschef på NCC, region Syd.

Även det befintliga huvudkontoret byggdes en gång av återvunnet tegel. Teglet till de nya byggnaderna har rengjorts och sorterats på pallar och fungerar därefter på samma sätt som nytt tegel.

- Vi har byggt här i tio år och parkeringsplatsen har varit materialupplag med byggbodar. Vi jobbar för miljön, och då vill vi även bidra till en vackrare omgivning utanför Sysav med en välkomnande entré, säger Jonas Eek, energichef på Sysav.

Även parken anläggs av NCC som gör markarbetet under hösten och under våren planteras växter. Allt arbete beräknas vara klart våren 2009 och sysselsätter 25 personer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Flink, affärschef, NCC Construction Sverige, region Syd, tfn 040-31 70 32.
Kajsa Jacobsson, vik. pressansvarig, NCC Construction Sverige, region Syd,
tfn 040-31 74 39 eller 070-389 67 50.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2007 en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 21 000 anställda.