NCC AB

NCC bygger ut kretsloppscentral åt Ragn-Sells i Västerås

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 15:00 CEST

NCC har fått i uppdrag av att rusta upp och bygga ut Ragn-Sells kretsloppscentral vid Saltängens industriområde i Västerås. Ordern är värd ca 14 MSEK.

Kretsloppscentralen på Saltängsvägen fungerar som en mottagnings- och återvinningsstation för avfall från industrin och näringslivet. NCCs åtagande omfattar bland annat markarbeten, nytt dagvattensystem, bullerskydd och stödmurar.

- Ljudet från anläggningen har länge upplevts som störande för omkringboende, men tack vare upprustningen kommer ljudnivåerna nu att sänkas avsevärt, säger NCCs affärschef Hans Slagstedt.

Arbetena påbörjas inom någon vecka och ska avslutade färdiga till semestern 2004. Totalt kommer ca 7-8 personer att vara delaktiga i projektet.


Ytterligare information:
Hans Slagstedt, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Anläggning Stockholm/Mälardalen,
tel 021-10 55 92 eller 070-550 36 96.
Peter Larsson, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Anläggning Stockholm/Mälardalen,
tel 08-585 524 47 eller 070-673 10 56.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda