NCC AB

NCC bygger ut Lycksele flygplats för ca 33 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 14:27 CEST

NCC har fått i uppdrag att bygga ut Lycksele flygplats. Bland annat förlängs och breddas landningsbanan för att kunna ta emot större trafikflyg. Ordern, som är värd 33 MSEK, är ett led i den pågående utvecklingen till central flygplats för Södra Lappland.

Kommunen har länge arbetat för att flygplatsen och dess trafik skall jämställas med statliga flygplatser i landet, något som vann laga kraft i november 2002 då regeringen införde ett allmänt trafiktillstånd. En byggnadsplan har nu tagits fram för åren 2003-2007. De planerade investeringarna finansieras delvis genom EU:s regionala strukturfond Mål 1.

NCCs åtagande omfattar mark- och asfalteringsarbeten på landningsbanan, förlängning av landningsbana med ca 400 meter, breddning av befintlig landningsbana, anslutningar till befintlig taxibana samt nya fordonsvägar kring flygplatsen.

- På vardagar har Skyways idag tre flighter i vardera riktningen mellan Lycksele och Arlanda. Under byggtiden kommer flygplanen att kunna landa som vanligt, frånsett en vecka när beläggningsarbeten utförs, säger affärschef Kent Jonsson.

Arbetena inleds inom kort och beräknas vara klara under 2004. Omkring 40 personer kommer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Kent Jonsson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tel 0910-70 26 85 eller 070-566 82 53.
Yvonne Töyrä, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tel 0920-734 50 eller 070-523 75 61.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.