NCC AB

NCC bygger ut Svealandsbanan för 975 MSEK

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 11:07 CEST

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ut Svealandsbanan med dubbelspår på sträckan mellan Strängnäs och Härad. Ordern uppgår till 975 MSEK.

I NCC:s uppdrag ingår bland annat att bygga 8,5 kilometer dubbelspår, tre kilometer bergtunnel och nio broar. Utbyggnaden kommer att gynna den regionala utvecklingen då tågresandet på Svealandsbanan kan gå med ökad turtäthet.

Trafikverkets miljöutredning ger projektet goda förutsättningar för ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Genom effektiv projektering kan NCC dessutom skapa god logistik för att minimera transporter och därmed få ner utsläppen.

– Vi kommer att ha hållbarheten i fokus genom hela projektet och följa vårt koncept ” Grönt byggande”. Det innebär att vi har energieffektiva etableringar med miljömärkt el, energisnåla byggbodar, behovsstyrd belysning, energieffektiva maskiner, effektiva transporter och miljöanpassad hantering av restprodukter, säger Svante Hagman, chef för NCC Construction Sweden.

NCC påbörjar arbetena till sommaren 2014 och hela utbyggnaden beräknas vara klar i det andra kvartalet 2018. Projektet beräknas i snitt att sysselsätta cirka 60 personer. Ordern registreras i det andra kvartalet 2014 i affärsområdet NCC Construction Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bertil Schmidt, kontraktschef, NCC Construction Sweden +46 (0)73 809 39 30

Anna Trane Press och PR-chef NCC +46 (0)708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj, kl. 10:00

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.