NCC AB

NCC bygger utvecklingsanläggning för Tetra Pak i Lund

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 11:12 CEST

NCC Construction Sverige bygger en utvecklingsanläggning för Tetra Pak i Lund. I den ska ny teknik och material utvecklas och testas för att få en större flexibilitet än tidigare, möta snabbare förändringar och ökade miljökrav hos konsumenterna. Projektet sker i ett nära partneringsamarbete med kunden. Ordern är värd 80 MSEK.

Fastigheten blir 4 700 kvadratmeter och byggs på Tetra Paks anläggning för forskning och utveckling i Lund, där även processutrustning och kompletta förpackningslinjer tillverkas.

I den nya anläggningen kommer Tetra Pak att utveckla och testa ny produktionsteknik och förpackningsmaterial. Det ska tillgodose olika behov och snabbare förändringar för produkter och på marknaden, men också tillmötesgå konsumenternas krav på miljöanpassning.

– NCC har gjort flera uppdrag vid Tetra Paks anläggning i Lund, och fått god kunskap om företagets processer. Denna gång har vi ett incitamentavtal där Tetra Pak och NCC delar lika på ekonomiska risker och möjligheter, säger Mats Hylén, affärschef, NCC Construction Region Syd.

– Vi har tillsammans med NCC hittat lösningar som klarar både budget och tidplan. Och vi projekterar ihop med öppen ekonomi. Det kräver att vi är ärliga och litar på varandra. Tidigare lyckade samarbeten gör att vi känner förtroende för NCC, säger Ulf Nilsson, ansvarig, Real Estate, Tetra Pak.

Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.
Läs mer om NCC:s partnering: www.ncc.se/partnering

Arbetet startade i somras och beräknas vara klart i mars 2011. Totalt sysselsätts cirka 25 personer.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Mats Hylén, affärschef, NCC Construction, region Syd, tfn 0470-355 09

Lena Fridholm, informationschef, NCC Construction, region Syd, tfn 036-30 16 08, 070-360 37 16

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.