NCC AB

NCC bygger väg och tunnel i Norge för 440 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 15:04 CET

NCC Construction Norge har fått i uppdrag att bygga en vägtunnel på cirka 2,5 kilometer i Hordaland sydöst om Bergen i Norge. I uppdraget ingår även 3,6 kilometer väg samt gång- och cykelbana, broar, VA-anläggningar samt el- och teleanläggningar.  Ordern är värd cirka 440 MSEK och orderregistreras fjärde kvartalet 2011.

Den största delen av projektet är Vangstunneln, som blir en viktig del i utbyggnad av E16 mellan Oslo och Bergen.


-  Trafiken från Oslo till Bergen kommer att ledas förbi Voss centrum. Totalt kommer cirka 4000 fordon passera tunneln varje dag, säger Knut Liavaag, distriktschef NCC Construction Norge.


Projektet är en del i arbetet att förbättra vägnätet mellan Oslo och Bergen. NCC Construction Norge har redan deltagit i första etappen av det arbetet med projektet att bygga Dalfjordsförbindelsen.


Arbetet startar i november 2011 och beräknas vara klart i december 2013.


Pressmeddelande om den första etappen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Liavaag, Distriktschef NCC Construction Norge, telefon
+47 905 48 705


Terje Stachnik Hansen, Kommunikationschef NCC Construction Norge, telefon
+47 992 16 785


Magnus Jonsson, Kommunikationschef extern kommunikation NCC AB, telefon
(+46) 08 585 522 46


NCC:s presstelefon 08-585  519 00, E-post: press@ncc.se


Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2011, kl.13.00.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.


NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på drygt 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. NCC Construction Norge bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Norge.