NCC AB

NCC bygger ytterligare en del av Haparandabanan

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:03 CEST

NCC Construction bygger en fjärde etapp av Haparandabanan och har därmed fått hälften av de hittills tillsatta entreprenaderna på järnvägen. Lägsta pris och uppfyllda krav ger NCC konkurrensfördelar. Arbetet omfattar en banvall på 2,7 kilometer mellan Kivijärvi och Keräsjoki. Uppdragsgivare är Banverket och ordern är värd 19,5 MSEK.

Banverket bygger en 42 kilometer lång järnväg mellan Kalix och Haparanda. Hittills har åtta entreprenader tillsatts och 22 kilometer är under byggnation. NCC bygger nu sin fjärde entreprenad, en banvall på 2,7 kilometer. Med den har NCC sammanlagt byggt 10 kilometer av sträckan.

- Vi har jobbat tillsammans med NCC i två år och det fungerar mycket bra. I upphandlingen uppfyller de våra så kallade skall-krav och de har också lägst pris. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Andreas Andersson, delprojektledare mark och anläggning på Banverket.

- Vi har genom åren skaffat oss en stor erfarenhet och byggt upp system för bra logistik och rutiner vilket bland annat bidrar till att vi kan hålla priserna nere, säger Jonas Pettersson, affärschef på NCC Norrland.

Markarbetena för banvallen startade i februari och beräknas vara klar i december 2009. Totalt sysselsätts cirka fyra NCC-anställda.

Haparandabanan mellan Kalix och Haparanda blir en internationellt viktig länk som gör det möjligt att öka antalet tranporter via järnväg. Syftet är att få effektivare och miljövänligare tågtrafik på Sveriges enda järnvägsförbindelse med Finland och Ryssland. Tågtrafiken beräknas starta 2012.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Pettersson affärschef, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 0911-23 25 06
Yvonne Töyrä, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 0920-734 50 eller 070-523 75 61

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2008 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 20 000 anställda.