NCC AB

NCC får nytt uppdrag på utbildnings- och forskningscenter i Uppsala

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 08:56 CET

NCC Construction Sverige bygger vidare på det 21 000 kvadratmeter stora utbildnings- och forskningscentrum Biocentrum på Campus Ulltuna i Uppsala. För närvarande uppför NCC stommen och har nu även fått förtroende att färdigställa byggnaden och samordna alla installationer. Uppdragsgivare är Akademiska Hus och ordern är värd 146 MSEK.

Biocentrum ska rymma kontor och lokaler för forskning och undervisning, och 300 forskare och 150 studenter kan verka här samtidigt. Sveriges lantbruksuniversitets mål är att samlokalisera angränsande verksamheter, förenkla samarbetet i forskning och utbildning och skapa en byggnad med internationell standard.

NCC slutför nu bygget av Biocentrum med stomkompletteringar och ansvarar för att samordna alla installationerna. Det innebär bland annat att NCC bygger innerväggar, golv, trappor, innertak och ser till att all el och rör kommer på plats.

BioCentrum blir fem sammanhängande hus i tre våningar och ett källarplan. Fasaden får mörkt och ljust tegel med glasad bottenvåning.

Hit flyttar institutionerna för Kemi, Mikrobiologi, Livsmedelsvetenskap, Skoglig mykologi och patologi, samt Växtbiologi och skogsgenetik.

NCC:s arbete startar i november 2009 och beräknas vara klart i april 2011 då även inflyttning beräknas ske. Totalt sysselsätts 150 personer, varav cirka 50 NCC-anställda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Erik Einerman, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Stockholm/Mälardalen, tfn 018-16 15 49
Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48
NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.