NCC AB

NCC får uppdrag av Botniabanan värt 175 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 14:39 CET

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Botniabanan AB att bygga nytt stationsområde samt ny hoppbacke i Örnsköldsvik. Ordern är värd 175 MSEK.

I uppdraget ingår att bygga det nya stationsområdet med industrispår och järnvägsbroar i centrala Örnsköldsvik. Entreprenaden omfattar terrasseringsarbeten för stationsområdet, som utförs för två järnvägsspår: huvudspår och ett 1 200 meter långt industrispår till Alfredshems industriområde samt anslutning av Mellanselsspåret till stationsläget. Stationsområdet får två perronger med en total längd av 700 meter.

Dessutom ingår i projektet att bygga en ny 90-meters hoppbacke i centrala Örnsköldsvik samt bygga bromsplan för backen. NCC har tidigare erfarenhet av att bygga hoppbackar. Under det senaste året har NCC byggt fyra mindre hoppbackar i området.

Uppdraget omfattar även att riva en järnvägsbro över den befintliga bromsplanen för hoppbacken samt av de gamla lokstallarna i området för industrispåret. Industrispåret kräver omfattande ledningsarbeten. Dessutom ska ett antal servicevägar och mer än 300 meter stödmurar för perronger byggas.

Arbetena inleds i slutet av november och projektet beräknas vara färdigställt november 2005. Cirka 50 personer kommer att sysselsättas i projektet.

- Det är mycket glädjande att vi fått detta förtroende av Botniabanan. Uppdraget betraktas som komplicerat, eftersom den stora hoppbacken flyttas och sprängs in i berget. Hela projektet byggs i ett trångt och brant område efter bergväggen, vilket är tekniskt utmanande. Projektet är dessutom angeläget eftersom det ger god sysselsättning i området, säger Roger Ekman, avdelningschef på NCC Construction Sverige i Umeå.

Ytterligare information:
Roger Ekman, avdelningschef NCC Construction Sverige, tel 090 16 81 02 eller 070 553 7913
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.