NCC AB

NCC får utmärkelse för hållbara transporter

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 08:47 CET

NCC Construction Sveriges krav vid upphandling av tunga transporter i region Stockholm/Mälardalen förbättrar arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt minskar utsläppen. Därför får NCC som första byggföretag ta emot den ideella föreningen Q3:s kvalitetsbevis.

– Det här är ett kvitto på att vårt arbete med ökad kvalitet och långsiktig hållbarhet i våra transporter har gett resultat, säger Manuel Flores, sortimentsansvarig för transporter och anläggningsmaskiner på NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen.


Q3 har bedömt NCC utifrån ett antal kriterier inom de tre områdena miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Några av orsakerna till utmärkelsen är att NCC:s ramavtal i region Stockholm/Mälardalen ställer krav på att vägarbetstidslagen alltid följs, att det finns rutiner och regelbunden kontroll av underhåll och service på fordonen och att transportören använder ett system som mäter bränsleförbrukningen hos varje fordon.


– Våra ramavtal innebär att alla regionens upphandlingar av tunga transporter uppfyller Q3:s kriterier, säger Manuel Flores.


Den ideella föreningen Q3 – Forum för hållbara transporter är en icke kommersiell organisation som verkar för bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan från tunga vägtransporter. Föreningen ägs och finansieras av sina medlemmar, bland dem finns fackförbundet SEKO, Trafikverket och Trygg Hansa.


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Manuel Flores, transportansvarig på NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen

Telefon: 08-585 521 43

Kristina Christensen, informatör NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen

Telefon: 08-585 522 48


NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller press@ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.