NCC AB

NCC får väguppdrag för 1,3 Mdr SEK

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 13:02 CET

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Vägverket att bygga nya Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala i Östergötland. Uppdraget värderas till knappt 1,3 Mdr SEK och är en totalentreprenad där NCC även ska ansvara för drift och underhåll i 20 år.

Det omfattande infrastrukturprojektet är ett helhetsåtagande som omfattar projektering, byggnation och därefter ansvar för drift och underhåll av den färdiga vägen som beräknas vara klar för trafiköppning i augusti 2013.

I uppdraget ingår att bygga 28 kilometer ny väg mellan Mjölby och Motala, 39 vägbroar, åtta trafikplatser och en 620 meter lång bro över Skepparpinan i Motala. Riksväg 50 får 14 kilometer fyrfältsväg och lika mycket 2+1 väg.

NCC Infra, som är en rikstäckande organisation med spetskompetens inom infrastruktur, är anpassad för att möta Vägverkets krav på helhetsåtagande.
- Det är bra att Vägverket gör upphandlingar med helhetsåtaganden, det driver den tekniska utvecklingen framåt. Byggbolagen får konkurrera med teknisk kompetens och långsiktigt hållbara lösningar som ger en lägre totalkostnad för skattebetalarna, säger Tomas Carlsson, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige.
Med helhetsåtagande optimeras livscykelkostnaden och påverkar hela byggprocessen vilket innebär att samhället får ”mer väg för pengarna”.

Projektering startar omgående och produktionen påbörjas i sommar. I augusti 2013 beräknas både vägar och broar vara klara för invigning. Därefter vidtar NCC:s ansvar för drift och underhåll.

Orderregistrering sker i det första kvartalet 2010. Projektet kommer i genomsnitt att sysselsätta cirka 175 personer.

För frågor, vänligen kontakta:
Tomas Carlsson, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige, +46 (0)8 585 516 45
Thomas Lidberg, chef för NCC Infra, NCC Construction Sverige, +46 (0)500 44 79 20
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27
NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2009 en omsättning på drygt 52 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.