NCC AB

NCC förbereder ny handelsplats i Härnösand

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:16 CET

NCC Construction Sverige grundlägger en handelsplats i Härnösand för ICA Maxi och andra butiker. Arbetet omfattar vägar, parkering för över 400 bilar och grunden till en 10 000 kvadratmeter stor byggnad. Handelsplatsen ska få fler Härnösandsbor att handla lokalt. Uppdragsgivare är Rekab och ordern är värd drygt 18 MSEK.

Idag finns handel i Härnösands centrum och på Coop-området i Härnösand, men många invånare åker även till närliggande städers handelsplatser. Det nya området placeras mittemot Coop vid Östra Bondsjögatan och ska locka fler att handla i Härnösand.

– Vi ordnar stora parkeringsytor, bra tillfartsvägar och grunden till en 10 000 kvadratmeter stor handelsbyggnad. Drygt hälften av den blir en ICA Maxi, säger Stefan Hörnfeldt, affärschef, NCC Construction, region Norrland.

På resterande handelsyta planeras fler butiker, men vilka är inte klart i dagsläget.

– NCC visade tidigt ett stort intresse att hitta bra lösningar, så väl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Det bidrog till att vi valde dem till markentreprenör, säger Joakim Sidfeldt, platschef på Rekab.

NCC:s arbete startar i november och beräknas vara klart i oktober 2011. Totalt sysselsätts upp till åtta personer i markarbetena.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Stefan Hörnfeldt, affärschef, NCC Construction, region Norrland, tfn 060-16 16 17, eller 070-228 43 02

Yvonne Töyrä, informatör, NCC Construction Sverige, region Norrland, tfn 0920-734 50

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.