NCC AB

NCC förlänger avtalet med Altima till fem år om samgåendet mellan Ramirent och Altima fullföljs

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 08:36 CET

I de diskussioner som föregått Ramirents bud på Altima har NCC
accepterat att det befintliga samarbetsavtalet mellan parterna förlängs
från tre till fem år, under förutsättning att samgåendet mellan Ramirent
och Altima fullföljs.

Av noteringsprospekt för utdelningen av aktierna i Altima som blev
offentligt torsdagen den 27 november framgår att det finns ett treårigt
samarbetsavtal mellan Altima och NCC-koncernen. Avtalet innebär att
Altima garanterar att leverera ett modernt sortiment av maskiner och
utrustning till NCC på marknadsmässiga villkor. Av prospektet framgår
också att Altimas danska dotterbolag, Altima A/S, har ett begränsat
ansvar till följd av den legala fission som NCC genomförde under 2002 i
den danska verksamheten. Vidare framgår av prospektet att Altima känner
till att det finns föroreningar på vissa fastigheter.

I de diskussioner som föregått Ramirents bud på Altima har NCC, under
förutsättning att samgåendet fullföljs, även accepterat att hålla Altima
skadelösa för eventuella krav till följd av fissionen i Danmark och för
miljöansvar på från NCC övertagna fastigheter om ansvaret överstiger 7
MSEK. Ansvaret är tidsbegränsat till sju år.

NCCs bedömning är att dessa åtgärder inte innebär någon ökad
riskexponering för koncernen.

En presskonferens med anledning av samgåendet mellan Ramirent och Altima
hålls i dag i Helsingfors, World Trade Center, Marski Hall kl 09.45
finsk tid, och i Stockholm kl 14.00 svensk tid, Nordstjernans kontor,
Stureplan 3.

Ytterligare information:
Ulf Wallin, chefsjurist NCC AB, tel 08 585 52147 eller 070 524 21 80
Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel 08 585 52346 eller 070 392 9500
Annica Gerentz, IR-ansvarig NCC AB, tel 08 585 52204 eller 070 398 42 09

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info