NCC AB

NCC förstärker och asfalterar 166 kilometer väg i Värmland

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 08:50 CET

NCC Roads Sverige förbättrar 166 kilometer landsväg över hela Värmland. Det är ett av de mest omfattande beläggningsarbetena NCC utfört i Sverige på senare år. Vägarna får ny asfalt och bärkraften förstärks för att öka säkerhet och framkomlighet. Miljöanpassning är en viktig del i arbetet. Uppdragsgivare är Vägverket Region Väst. Ordern är värd 70 MSEK.

Arbetet är fördelat på 24 delsträckor. Det berör hela Värmland från Bograngen i norr, och Köla i väst till Lånban i öst samt Väse i söder. Arbetet kräver mycket stora mängder grus och asfalt.

– På två tredjedelar av vägarna ska bärlagret under asfalten förstärkas. Trafik och tjälskador har med tiden deformerat grunden i vägarna. Vi bygger upp vägarna med 100 000 ton grusmaterial och lägger på ny asfalt, säger Patrik Hjalmarsson, entreprenadchef, NCC Roads, region Sydväst.

Uppdraget kräver lika mycket asfalt – 100 000 ton, vilket motsvarar 3 000 lastbilar med släp och 100 tankbilar med släp med bitumen. NCC använder ett mobilt asfaltsverk för att korta dessa tunga transporter och skona miljön. Avståndet för asfaltstransporterna minskar därmed från cirka åtta till två mil.

För att reducera miljöpåverkan ytterligare använder NCC en så kallad halvvarm asfalt som hettas upp till 75 grader istället för 150 grader för vanlig asfalt. Den är även mjukare och kan på så vis självläka tjälskador lättare, så att vägen inte behöver repareras lika ofta.

Arbetet startar i maj och beräknas vara klart i september 2010. Framkomligheten kommer att påverkas och hastigheten sänks till 50 eller 30 kilometer i timmen vid arbetsplatserna. Totalt sysselsätts 50 personer varav cirka 20 är NCC-anställda.

För frågor, vänligen kontakta:
Patrik Hjalmarsson, entreprenadchef, NCC Roads, region Sydväst, tfn 054-14 98 16
Josefin Sellén, informationschef, NCC Roads AB, tfn 08-585 518 57
NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.