NCC AB

NCC fortsätter att renovera i Kungsträdgården

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 09:22 CEST

NCC har fått i uppdrag att fortsätta upprustningen av Kungsträdgården i centrala Stockholm. Uppdragsgivare är Gatu- och Fastighetskontoret och ordern är värd cirka 15 MSEK.

Kungsträdgårdens tradition som lustpark sträcker sig ända från 1500-talet. Parken är fortfarande ett av Stockholms viktigaste offentliga rum och en mötesplats för människor. Dagens lindar, som huvudsakligen är planterade under 1860-talet, är i dålig kondition på grund av alltför hård beskärning under 1960-talet samt en omfattande ledningsdragning som orsakade stamskador och skador på rötterna. Träden behöver därför bytas ut.

I NCCs uppdrag ingår att byta ut alla gamla träd. Återplantering sker efter det mönster som är historiskt belagt sedan 1870 och i viss mån 1698. Plattbeläggningen kommer att bytas ut och stenbeläggningen läggs om.

-Detta är andra och tredje etappen i den redan påbörjade renoveringen av parken. Vi har redan bytt ut en del av träden och kan konstatera att resultatet är mycket lyckat. Det blir ljust och vackert i Kungsträdgården, säger affärschef Leif Pettersson.

Projektet, som är uppdelat på två etapper, startar i september 2004 och den etappen avslutas i maj 2005. Den tredje och sista etappen genomförs mellan september 2005 och juni 2006. Totalt kommer cirka 10 personer att vara delaktiga.


Ytterligare information:
Leif Pettersson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Anläggning Stockholm/Mälardalen, tel. 08-58552033 eller 070-645 22 07.
Peter Larsson, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Anläggning Stockholm/Mälardalen, tel. 08-58552447 eller 070-6731056.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24 000 anställda.