NCC AB

NCC ger råd och genomför ombyggnader i Söderköping

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 10:30 CEST

NCC Construction Sverige har tecknat strategiskt ramavtal med Ramunderstaden för underhåll av Söderköpings kommunala byggnader. När kunden önskar utreder NCC behov och föreslår åtgärder. Sedan avgör Ramunderstaden vad NCC ska göra. Ramavtal med rådgivning är relativt ovanligt, och ska bidra till snabbare och bättre underhållsarbeten.

Förutom att utreda och genomföra ombyggnader i Söderköpings kommuns fastigheter, kan avtalet också innebära nyproduktion. Det varar ett år men är möjligt att förlänga med tre år.

– Det är första gången jag tecknar ett ramavtal med både rådgivning och genomförande. Vi vill ge kunden aktuell kunskap och korta ner tiden från utredning till ombyggnad, säger affärschef Jörgen Hultmark, NCC Construction, region Syd.

När Ramunderstaden har behov av en undersökning kontaktar de NCC, som föreslår åtgärder och sedan utför det som kunden önskar. NCC får separat ersättning för utredningsarbetet som ett traditionellt konsultarbete.

– Jag hoppas att avtalet ger oss ett nära samarbete med NCC, som i sin tur leder till bättre ombyggnader och mer för pengarna, säger Torbjörn Olsson, vd Ramunderstaden.

Två projekt har påbörjats: installation av hiss i, och renovering av Söderköpings kommunhus, samt att en vårdcentral byggs om till ett familjecenter med bland annat BVC och öppen förskola.

Uppdraget beräknas sysselsätta minst fyra NCC-anställda under första året. Omsättningsnivån under ett år beräknas bli minst 15 MSEK.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Jörgen Hultmark, affärschef, NCC Construction, region Syd, tfn 013-24 64 75

Lena Fridholm, infochef, NCC Construction, region Syd, tfn 036-30 16 08 eller 070-360 37 16

Torbjörn Olsson, vd, Ramunderstaden, tfn 0707-89 68 07

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.

2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.