NCC AB

NCC höjer säkerheten vid Degerforsdammen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 08:41 CET

NCC Construction Sverige ska förstärka dammen vid E.ON:s vattenkraftverk i Degerforsen, Sollefteå kommun. I uppdraget ingår att bygga ett nytt utlopp från dammen. Bygget påbörjas i januari 2012 och beräknas vara klart i augusti 2013. Ordervärdet är 54 MSEK.

Hösten 2013 ska ett nytt vattenutlopp, så kallat utskov, finnas på plats för att kunna släppa ut större mängder vatten vid höga flöden. Även vänstra fyllnadsdammens erosionsskydd ska förstärkas.


– När jobbet är klart ska folk kunna lita på att dammen i Degerforsen håller oavsett vad som händer. NCC har erfarenhet från minst ett tjugotal liknande dammsäkerhetsarbeten. Vattenkraften utgör en stor del av Sveriges energiförsörjning, samtidigt som den är en förnybar energikälla med liten miljöpåverkan. Det är viktigt att vi säkrar vattenkraften för framtiden, säger Richard Mattsson, affärschef på NCC Construction Sverige, region Norrland.


Arbetet vid Degerforsen innebär att anläggningen anpassas till kraftverksföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. Redan idag klarar dammarna vid svenska vattenkraftverk stora påfrestningar. De extrema flöden som skulle kunna bli resultatet av ett alltmer oförutsägbart klimat, kan innebära mer påfrestningar än dammarna håller för. De förväntade mänskliga och samhällsekonomiska förlusterna vid en stor dammolycka är så pass stora att ytterligare förstärkningar anses nödvändiga.


– Dammsäkerheten är vår allra högsta prioritet. Bara i Degerforsens kraftverk pågår det arbeten fram till 2016 för att förbättra dammsäkerheten och vi har flera stora projekt på gång i andra älvar, säger Peter Mattiasson, projektledare vid E.ON Vattenkraft.

E.ON:s vattenkraftverk i Degerforsen ligger i Junsele, Sollefteå kommun.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Richard Mattsson, affärschef NCC Construction Sverige, region Norrland

Telefon: 063-240 68, 070-548 91 68


Yvonne Töyrä, informatör NCC Construction Sverige, region Norrland

Telefon: 0920-734 50


Peter Mattiasson, projektledare E.ON Vattenkraft

Telefon: 070-314 50 32


NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2010 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 26 Mdr SEK och cirka 9 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.