NCC AB

NCC ingår intentionsavtal om stort bostadsprojekt i Norge

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 10:05 CEST

NCC Construction AS i Norge och Ticon Eiendom AS har ingått ett
intentionsavtal om planläggning och uppförande av 430 bostäder i
Engersand Havn i Lier kommun. Eftersom projektet byggs etappvis så
kommer det att orderanmälas stegvis allteftersom de olika etapperna
startar.

Parterna siktar på att teckna ett partneringavtal i september omfattande
vidarebearbetning, projektering och byggande av 40 000 kvadratmeter
bostäder och 230 båtplatser. Partneringavtalet ska ersätta det nu
tecknade intentionsavtalet. NCC har tagit på sig ansvaret att leda
projekteringen och bistå med egen expertis.

Engersand Havn ligger på nordsidan av Drammensfjorden och kommer att få
en blandning av bostäder med tonvikt på låg bebyggelse, småbåtshamn,
badstrand, gångvägar och rekreationsområden för allmänheten.
Ytterligare information:
Tommy Helgerud, chef Region Oslo Bygg, NCC Construction Norge, tel +47
952 79 009
Øyvind Kvaal, ansvarig för kommunikation och samhällskontakter, NCC
Construction Norge, tel +47 900 76 910
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, tel +46 8 585 52346, +46 70 214 77 27


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24
000 anställda.