U&We

NCC klimatkompenserar passivhus

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 14:43 CEST

Fastighetsbolaget Vita Örn i Malmö ska bygga 72 hyresrätter. NCC Construction Sverige har fått uppdraget tack vare ett Grönt Anbud. Det innebär bland annat att NCC klimatkompenserar alla växthusgaser som uppstår från ax till limpa.

De växhusgaser som uppstår under produktionen, inklusive produktionen av allt byggmaterial, uppgår till drygt 3.000 ton CO2-ekvivalenter. Hela denna klimatpåverkan kompenseras genom U&W [you&we], som genom konceptet ZeroMission är leverantör av certifierad klimatkompensation.

- NCC och Vita Örn tar på ett unikt sätt ansvar för sin klimatpåverkan genom att att plantera träd, motverka avskogning, stödja förnybar energi och energieffektivisering, säger Peter Wrenfelt från U&W [you&we]. NCC har i samarbete med U&W [you&we] utvecklat Gröna Anbud, ett av byggbranschens mest framtidsinriktade initiativ. Här reduceras en byggnads klimatpåverkan både i produktionen och under dess livstid, samtidigt som den klimatpåverkan som ändå uppstår kompenseras det för fullt ut.

I driftskedet, som har en betydande klimatpåverkan, blir bostäderna mycket energieffektiva:

- Fastigheterna byggs som passivhus och återvinner den värme som människor och elapparater i huset alstrar och det räcker för att värma upp bostäderna större delen av året. De kallaste dagarna förses de med el från bergvärme och vindkraft, säger Thomas Karlsson, affärschef på NCC Construction, region Väst. För att minska utsläppen av växthusgaser under byggprocessen används klimatsnåla bodar, närvarostyrda belysning, maskiner med låg energiåtgång, effektiv logistik och materialhantering och återvinning.

Ordern på det Gröna Anbudet är värd 107 MSEK och inflyttning planeras juni 2012.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Peter Wrenfelt, U&W [you&we] tel 08 34 65 65

Thomas Karlsson, affärschef, NCC Construction, region Syd, tfn 040-31 73 13

Lena Fridholm, informationschef, NCC Construction, region Syd, NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

Joakim Feldt, projektledare, Vita Örn, 040-98 42 43

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att ekonomisk lönsamhet och hållbart företagande går hand i hand. U&W [you&we] är ett av de ledande företagen när det gäller att erbjuda klimattjänster och kompensation. Vi kallar oss "Catalyst for Good Business". www.uwab.se