NCC AB

NCC köper Namek för mer kapacitet i Gällivare

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 08:59 CEST

NCC stärker sin position i Gällivare för att möta de investeringar som sker med stadsomvandlingen och gruvnäringen i Malmberget. NCC har förvärvat bygg- och anläggningsföretaget Namek och företagen kan tillsammans erbjuda ett större utbud och högre kapacitet.

– Genom förvärvet kan vi erbjuda våra kunder en lokal, kraftfull partner som har möjlighet att utföra både små och stora projekt i högre grad än tidigare, säger Mats Eklund, avdelningschef på NCC i Norrbotten.

Byggmarknaden i Gällivare förväntas öka de närmaste åren i och med att gruvnäringen förändrar staden. Många måste flytta och nya bostäder behövs, på samma sätt som i Kiruna. Namek AB är en stark aktör på orten. Tillsammans kan NCC och Namek erbjuda fler och effektivare uppdrag och tjänster. Förvärvet skedde den 1 maj 2014.

– Tack vare samgåendet med NCC blir vi starkare på hemmamarknaden och vår möjlighet att axla större projekt i framtiden ökar direkt, säger Micael Nordström, en av Nameks grundare.

Namek AB har tjugo anställda och en ledande position inom byggservice, både ovan och under mark, på en för NCC viktig marknad. Den erfarna arbetsledningen och organisationen har lokal förankring och god kompetens.

– Tillsammans med våra duktiga medarbetare vill vi medverka till samhällsomvandlingen och skapa det nya Gällivare, Malmberget och Koskullskulle för lång tid framöver. Samarbetet med NCC gör det möjligt, säger Staffan Nilsson, en av Nameks grundare.

Nameks värdegrund stämmer väl överens med NCC:s och hur NCC driver sin verksamhet. Investeringen stämmer även överens med NCC:s strategiska ambition att vara starkt lokalt och säkerställa produktionsresurser på orten.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Mats Eklund, avdelningschef, NCC Construction, avdelning Norrbotten. Telefon 0920-734 17

Anni Axelsson, kommunikationsansvarig Norra Sverige, NCC Construction Sweden. Telefon 070-205 32 87

Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.