NCC AB

NCC-koncernen proforma 2008 och 2007

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:16 CEST

Tisdagen den 12 maj publiceras NCC:s delårsrapport för perioden januari-mars 2009. Mot bakgrund av genomförda organisationsförändringar 1 januari 2009 lämnas i detta pressmeddelande jämförelsesiffror proforma per kvartal för 2008 samt för helåret 2007.

NCC:s boendeverksamhet har sedan 2002 bedrivits inom ramen för Construction-enheterna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Under de senaste årens starka konjunktur har boendeaffären vuxit i koncernen och NCC har utvecklats till en av de största bostadsbyggarna i Norden. NCC:s storlek och kompetens skapar möjligheter att utveckla affären ytterligare och NCC:s bedömning är att det kommer att ställas andra krav på framtidens utvecklare än på dem som lyckats under den senaste högkonjunkturen, inte bara i form av att hantera en svagare marknad. NCC vill skapa större utväxling på synergier över landsgränserna i plattformar, teknik, marknadsföring och kapitalallokering men också dra nytta och utveckla den kompetens och erfarenhet som finns av att bedriva utvecklingsaffärer.

I syfte att stärka förutsättningarna för och effektiviteten i boendeaffären har NCC:s boendeverksamheter från och med den 1 januari 2009 samlats i ett eget affärsområde, NCC Housing. Peter Wågström, tidigare chef för NCC Property Development, är chef för det nya affärsområdet.

NCC:s affärsområden utgörs från den 1 januari 2009 av NCC Construction Sweden, NCC Construction Denmark, NCC Construction Finland, NCC Construction Norway, NCC Housing, NCC Property Development och NCC Roads. NCC Construction Germany har upphört som eget affärsområde och ingår i NCC Housing.

NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Baltikum, S:t Petersburg och Tyskland. NCC Housing är aktivt i alla delar av värdekedjan för bostadsutveckling (det vill säga från projektidé och analys, markinvestering, utveckling, design, projektgenomförande till marknadsföring och försäljning). Construction-enheterna i respektive land (förutom i Tyskland där produktionen ingår i NCC Housing) bygger bostäderna på marknadsmässiga villkor på uppdrag av NCC Housing.

Tillgångar och skulder hänförliga till bostadsverksamheten har överförts från Construction-enheterna till NCC Housing. Resultatredovisningen för bostadsprojekt är oförändrade (se not 1, årsredovisningen för 2008 ). I NCC Housings rörelseresultat 2008 ingår nedskrivningar av mark och osålda bostäder om 487 MSEK, nedskrivning av goodwill om 32 MSEK och omstruktureringskostnader om 106 MSEK.

För proformasiffror se bifogad pdf.

För frågor, vänligen kontakta:
Ann-Sofie Danielsson, Chief Financial Officer, +46 (0)70-674 07 20
Johan Bergman, IR-ansvarig, +46 (0)70-354 80 35

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2008 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 20 000 anställda.