NCC AB

NCC lägger grunden till Skandinaviens största sågverk

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 08:52 CET

NCC Construction Sverige gör grundläggningsarbeten för byggnaderna på Bravikens sågverk utanför Norrköping. Bland annat gjuts 8 000 kvadratmeter grund för det som blir Skandinaviens största sågverk. NCC bygger också ett hyvleri. Arbetena sysselsätter 300 personer. Uppdragsgivare är Holmen Timber.

Redan i höstas sprängde NCC bort 270 000 kubikmeter berg och forslade bort lika mycket jord och lera för att ge plats åt sågverket. Vatten- och avloppsledningar har dragits fram och trettio hektar mark anläggs med asfalt och stenmjöl. I februari påbörjar NCC betongarbetena för byggnaderna.

– Arbetet omfattar pålning, gjutning av bottenplattor och färdiga golv för sågverket. Vi gjuter även 3 000 kvadratmeter betongväggar. Mellan dessa 11 meter höga väggar ska stora mängder flis, spån och bark förvaras, innan det transporteras vidare till Bravikens pappersbruk, berättar entreprenadchef Christer Eriksson, NCC Construction, region Syd.

I uppdraget ingår även att bygga ett hyvleri på 4 500 kvadratmeter, och utrymmen för kontor, omklädning och ställverk. NCC:s arbete beräknas bli klart i juni och slutbesiktigat i november 2010 och sysselsätter totalt 300 personer, varav cirka 50 är NCC-anställda.

Holmen Timbers sågverk i Braviken, intill Bravikens pappersbruk, beräknas starta produktionen i årsskiftet 2010/11 och ha en årlig kapacitet om 550 000 kubikmeter trävaror av gran. Genom att tillverka trävaror och papper på samma plats förädlas hela trädet på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt. Sågverket beräknas ge runt 110 nya arbetstillfällen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Eriksson, entreprenadchef, NCC Construction Sverige, region Syd, tfn 011-21 06 22
Jenny Johnsson, pressansvarig, NCC Construction Sverige, region Syd, tfn 040-31 72 74
NCC:s pressjour: 08-585 519 00

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige