NCC AB

NCC lanserar Grönt byggande i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 10:39 CET

Alla NCC Constructions nya byggarbetsplatser för projekt över 50 MSEK kommer att klimatanpassas. Det är en bred satsning som bland annat innebär att arbetsplatserna energieffektiviseras med snålare byggbodar, miljömärkt el och miljöanpassade fordon.

Samtliga projekt över 50 miljoner inom Construction Sverige ska miljö- och klimatanpassa sina byggarbetsplatser, så att de klarar NCC:s krav för Grönt byggande. Syftet är att påskynda den gröna omställningen av byggbranschen. Förändringen gäller nya projekt som startar under hösten 2010, där Grantomtahallen på Värmdö och hyresrätterna i Västra Hamnen i Malmö är två exempel.

I NCC:s definition av Grönt byggande ingår bland annat energisnåla byggbodar, behovsstyrd belysning och miljömärkt el, men också effektiva transporter, miljöanpassade fordon och maskiner, samt god resurshushållning av material genom att till exempel återanvända och minimera spill. Med dessa åtgärder räknar NCC kunna minska projektens energianvändning med 20-30 procent.

– NCC var först i byggbranschen med Gröna anbud, som är ett sätt att komplettera alla större anbud med ett attraktivt miljöalternativ för kunden, säger Tomas Carlsson, chef för NCC Construction Sverige. Samtidigt engagerar vi oss givetvis i det egna klimatarbetet och ställer nu större krav på byggarbetsplatserna. Därför kommer vi att införa Grönt byggande för alla nystartade projekt över 50 miljoner.

NCC kallar klimatanpassningen av sina byggarbetsplatser för Grönt byggande. Att bygga grönt är en viktig insats för att minska företagets miljö- och klimatpåverkan. Åtgärden stöder också koncernens miljömål med omställning till klimatneutrala produkter och tjänster.

För frågor, vänligen kontakta
:

Ulf Thorné, kommunikationschef,  NCC Construction Sverige, +46 (0)8 585 523 46,
+46 (0)70 214 77 27

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.


2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.