NCC AB

NCC leder europeisk byggbransch för energieffektiv renovering

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 09:27 CET

EU satsar på energieffektiv renovering av bostäder byggda på 50-, 60- och 70-talen. Den 8-9 februari går startskottet för EU-samarbetet E2ReBuild på ett möte i Göteborg. NCC samordnar projektet under tre och ett halvt år. Sju länder ska dela och utveckla kunskap om energieffektiv renovering för de många bostadshus i Europa som behöver rustas upp.

I E2ReBuild kommer deltagarna att dela erfarenheter under tiden de gör energi- och kostnadseffektiva renoveringar av flerbostadshus i kalla klimat. Resultaten ska ge ännu bättre metoder för att bland annat renovera hus i miljonprogrammet. EU-kommissionen är initiativtagare och har utsett NCC till koordinator för projektet.

– De europeiska samarbetena är till stor nytta för att bygga upp kunskap. NCC var nyligen koordinator för ett EU-samarbete som utvecklade 3D-tekniken i byggbranschen. Det fyraåriga utbytet lärde oss oerhört mycket, säger Staffan Hintze, chef, forskning och utveckling, NCC.

Partners från sju europeiska länder samarbetar i E2ReBuild: Frankrike, Tyskland och Schweiz, Holland, Polen, Finland och Sverige. Det svenska demonstrationsprojektet är 1960-talshuset Giganten i Halmstad som får en
hållbar renovering. Med det arbetar NCC, Apartment Bostad, White arkitekter och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

– EU-projektet bidrar till mer arbete och vi anordnar bland annat en workshop för deltagarna. Men det är bara positivt för vi kommer att få så mycket tillbaka som vi har nytta av i de andra renoveringarna vi har framför oss, säger teknisk chef Glenn Malmberg på Apartment Bostad.

Många boende berörs av de framtida renoveringsbehoven. Projektet ska därför även utveckla metoderna för att arbetena ska bli så praktiska, smidiga och snabba som möjligt för alla.

E2ReBuild har en total budget på 8 MEUR (cirka 70 MSEK). Drygt hälften kommer från EU:s ramprogram för forskning och innovation och resterande från respektive partner. I Sverige bidrar även CERBOF - ett program för forskning och innovation, till finansieringen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Claeson Jonsson, projektledare, NCC Construction, tfn 031-771 51 18
Ulf Thorné, kommunikationschef, NCC Construction, tfn 08-585 523 46 eller 070-214 77 27

NCC´s presstelefon: tfn 08-585 519 00, e-post: press@ncc.se


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende. 2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.