NCC AB

NCC lyfter fram solenergi på Sustainability Day

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 09:10 CET

NCC Construction Sverige är en av utställarna på Sustainability Day Väst i Göteborg den 24 november. Soluppvärmda hus och smarta lösningar för marksanering kommer att visas upp i montern.

NCC och Eksta Bostads AB är i färd med att bygga en hel stadsdel i Göteborg bestående av enbart passivhus. Området Vallda Heberg kommer att bestå av en förskola, två verksamhetslokaler ett äldreboende och sammanlagt 110 bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. 40 procent av tillförd energi kommer från solen och resterande ifrån biobränsle i form av ett eget fjärrvärmenät. Äldreboendet kommer även vara självförsörjande på el ifrån solceller på taket.


Även själva bygget ska ta vara på energin. Byggbodarna är välisolerade med vattenburen värme från biobränsle. Elmopeder används som transportmedel mellan byggplatserna och biobränsle kommer att användas istället för el- eller dieselverk för att torka ut fukt ur betongen.


– Vi försöker ta vara på alla chanser vi får att spara energi. För att kunna följa vår egen energiförbrukning kommer vi ha en display vid entrén till området som visar hur mycket energi vi har förbrukat, säger Marcus Bramer, affärschef på NCC Construction, avdelning hus i Göteborg.


Ett annat projekt som visas upp är marksaneringsprojektet Surte 2:38 åt Ale kommun längs Göta älvs strand. Där handlar det om att rena marken från en mängd olika gifter och samtidigt hantera risken för skred ut i Göta älv. Gifterna är deponiavfall från den tidigare varvsindustrin.


– Det är ett komplext projekt eftersom det finns en skredrisk på platsen som skulle kunna innebära att dricksvattnet i hela Göteborgsområdet blir förgiftat om avfallet kommer ut i älven. Men hög riskmedvetenhet i projektet och god tankeverksamhet hos våra geotekniker, har bidragit till att det har gått bra, säger Anders Eliasson, entreprenadchef på NCC Construction i Göteborg.


För att gifterna inte ska läcka utanför området när de schaktas bort, har NCC bland annat grävt ned plastklädda tätskärmar av trä, enligt eget koncept. Eftersom grundvattnet är kraftigt förorenat har NCC även byggt ett verk för vattenrening med oljeavskiljare, sand- och kolfilter samt kemisk rening innan vattnet kontrolleras och släpps ut i älven – renare än älvsvattnet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Bramer, affärschef NCC Construction Sverige, avdelning hus Göteborg
Telefon: 031-771 51 81
Anders Eliasson, entreprenadchef NCC Construction Sverige, region Väst
Telefon: 031-771 51 28

Marie Nilsson, regioninformatör NCC Construction Sverige, region Väst
Telefon: 031-771 54 21
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2010 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 26 Mdr SEK och cirka 9 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.