NCC AB

NCC med i styrelsen för nationellt Renoveringscentrum

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 12:24 CEST

Madeleine Nobs, ansvarig för hållbar renovering på NCC Construction, finns med i styrelsen när Lunds Tekniska Högskola (LTH) nu startar ett nationellt renoveringscentrum.

Renoveringscentrum ska genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggbranschen med att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Detta så att befintliga byggnader blir energieffektiva och att deras funktion bevaras eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas krav. Renoveringsbehovet i bostäder motsvarar cirka 500 miljarder uppskattar LTH.

Enda från byggbranschen
Madeleine är den enda representanten från byggbranschen i den nya styrelsen.

- Vi har startat arbetet med att definiera vad vi ska göra. Under våren har vi lyssnat mycket på forskare och tidigt i höst leder jag en hearing med näringslivet för att lyssna in vad de förväntar sig av oss så att vi kan bli tydligare i vår roll, säger Madeleine Nobs.

Ombyggnation och renoveringar av hyresfastigheter utgör en av de största bostadspolitiska utmaningarna under kommande år. Madeleine finns därför med och debatterar ämnet under Almdalsveckan på ett seminarium arrangerat av Hyresgästföreningen.

Lunds Tekniska Högskola startar renoveringscentrumet i samarbete med Sveriges övriga tekniska högskolor, universitet och branschen.

Mer information:

Madeleine Nobs
Affärsutvecklare
Tel: 08-585 513 03

madeleine.nobs@ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.