NCC AB

NCC miljöcertifierar första BREEAM Excellent byggnaden i Finland

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2014 09:36 CET

NCC:s byggnad Aitio Vivaldi är den första finländska byggnad som har belönats med ett BREEAM ”Excellent” certifikat. Den Helsingforsbaserade kontorsbyggnaden är den tredje i Skandinavien som beviljats ett BREEAM-certifikat på denna nivå.

- NCC har utvecklat två av de tre BREEAM Excellent byggnaderna i Skandinavien, säger Carola Lavén affärsområdeschef, NCC Property Development. Vi BREEAM certifierar alla våra egenutvecklade kommersiella projekt då miljöcertifieringar är viktiga för fastighetsinvesterare. En hållbarhetsprofil med hög kvalitet av ljus, ljud och luftkvalitet värderas också högt av hyresgäster och deras anställda som arbetar i byggnaden. På NCC erbjuder vi även våra kunder gröna hyresavtal för att säkerställa en hög miljöprestanda när byggnaden tas i bruk.

BREEAM är ett globalt ledande certifieringssystem som anses vara det mest krävande systemet för fastigheters miljöbedömning. Det utvärderar miljöprestanda i tio olika kategorier. Förutom energianvändning, gynnar BREEAM materialval, hantering av avfall och kvalité på inomhusmiljö, samt låg vattenförbrukning, bevarande av biologisk mångfald och möjligheter att resa med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Ett stort antal miljöfrågor har betraktats i planeringen och byggskedet av NCC:s Aitio Vivaldi. Till exempel är energieffektiviteten och driftskostnaderna minskade genom noggrann design och solpaneler. Den lokala miljön och gröna profilen av byggnaden stärks av fågel-och fladdermusbon som har placerats på det gröna taket. Lokalerna utvecklas i enlighet med konceptet ” Future Office by NCC ”, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för kunden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef, VD NCC Property Development

Telefon 08-585 516 74

Robert Hägg, marknadschef, NCC Property Development Sverige

Telefon 08-585 523 72

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden och Baltikum.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.