NCC AB

NCC moderniserar LKAB:s malmhamn i Narvik för 290 MSEK

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 13:26 CEST

NCC Construction AS i Norge har ingått ett avtal med Leonhard Nilsen & Sønner om byggarbeten på LKAB:s nya malmhamn i Narvik. Ordervärdet uppgår till cirka 290 MSEK.

Projektet omfattar modernisering av LKAB:s malmlossningsanläggning i Narvik och kommer att ge stora miljö-, produktions- och kvalitetsvinster för LKAB.

Uppdraget utförs för Leonhard Nilsen & Sønner, som har huvudavtalet med LKAB. NCC:s kontrakt omfattar alla byggnadsmässiga arbeten såsom tunga betongkonstruktioner och industrikonstruktioner i stål.

Arbetet med den nya malmhamnen i Narvik har redan påbörjats och har en total byggtid på tre år. NCC startar sin del av arbetet i sommar och kommer som mest att sysselsätta omkring 80 egna medarbetare och 20-30 underentreprenörer.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2006.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tor Nordstrøm, distriktchef, NCC Construction i Norge, +47 907 80 986
Øyvind Kvaal, kommunikationsdirektör, NCC Construction i Norge, +47 900 76 910
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 8 585 523 46, +46 70 214 77 27

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.