NCC AB

NCC och Aarsleff bereder byggandet av Norvikudden i Nynäshamn

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:55 CEST

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Stockholms Hamnar att projektera en ny godshamn i Nynäshamn. Kontraktet avser den första etappen och nu vidtar gemensam planering och förberedelser inför byggstarten. Projektet ska genomföras som partnering. Ordervärdet för den första etappen är 20 MSEK som sker i konsortium med Aarsleff A/S.

Nu vidtar planering och projektering inför den planerade byggstarten. Parterna ska tillsammans utarbeta de slutliga ramarna för bygget och det arbetet inkluderar även en överenskommelse om en avtalad riktkostnad för projektet. Därefter, som en option, sker anläggande av kajer och markytor.

– Vi ser fram emot att få bidra med vår kompetens i projektet, säger Svante Hagman, regionchef i Stockholm/Mälardalen, NCC Construction Sverige. Detta är startskottet för skapandet av en modern och effektiv hamn med hög kapacitet i Mälardalsregionen.

– Det är glädjande att vi nu har tecknat avtal med NCC/Aarsleff eftersom de bidrar med sin breda erfarenhet i ett tidigt skede säger Håkan Svensson, upphandlingsansvarig Stora projekt Stockholms Hamnar. Konsortiet med NCC som väletablerat stort svenskt byggföretag och det danska företaget Aarsleff med mycket stor erfarenhet av hamnbyggnationer är en perfekt partner till Stockholms Hamnar.

På Norvikudden i Nynäshamn planerar Stockholms Hamnar att bygga en hamn för hantering av gods och container. I direkt anslutning till hamnen planerar NCC att etablera en logistik- och företagspark.

Partnering är en strukturerad samarbetsform där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bertil Schmidt, affärschef, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen 08-585 519 93

Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 522 48, 076-136 87 48

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00, eller e-post: press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2009 var 52 Mdr SEK och antalet anställda cirka 18 000.