NCC AB

NCC och Citycon inleder samarbete om Mölndals Galleria

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 10:14 CEST

NCC inleder ett samarbete med finska fastighetsbolaget Citycon för den fortsatta utvecklingen och uthyrningen av Mölndals Galleria.

NCC har påbörjat utvecklingen av Mölndals nya innerstad med SCA:s kontor som är under produktion och planerar nu genom det nya samarbetet att genomföra nästa steg - Mölndals Galleria . NCC bildar tillsammans med Citycon ett gemensamt projektbolag för den fortsatta utvecklingen och uthyrningen av Mölndals Galleria. Gallerian kommer att bestå av cirka 70 butiker på drygt 32 000 kvadratmeter. Målet är att skapa en levande och attraktiv stadskärna för både invånare och besökare.

– Vi ser en långsiktig och stark konstellation där Citycons kompetens inom konceptutveckling och kontakter med handelsaktörerna tillsammans med NCC:s projektutvecklingskompetens bildar ett starkt lag, säger Katarina Wåhlin Alm, landschef NCC Property Development Sverige.

Projektbolaget ägs till lika delar av bägge parter och NCC kommer fortsatt att ansvara för projektutvecklingen och byggnationen. Planerad byggstart av Mölndals Galleria beräknas under 2015. Gallerian är placerad i norra delen av centrala Mölndal och utöver handel och kontor kommer även ett större antal bostäder att byggas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katarina Wåhlin Alm, landschef NCC Property Development Sverige
Telefon 08-585 515 78

Robert Hägg, marknadschef, NCC Property Development Sverige
Telefon 08-585 523 72

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda. NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.

Kontakt

NCC
Vallgatan 3170 80 SOLNA
+46 8 585 510 00
+46 8 85 77 75
http://www.ncc.se
info@ncc.se

Anna Trane
Presschef
+46 (0) 8 585 52221

+46 708847469
+46 (0) 8 85 77 75
press@ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.