NASDAQ OMX

NCC och Elanders vinnare i Bästa Redovisningen 2005

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 15:49 CET

I Nordiska Börsen i Stockholms tävling "Bästa redovisningen 2005" har NCC AB utsetts till vinnare i kategorin stora företag. Elanders AB har utsetts till vinnare i kategorin mindre företag. Bästa redovisningen är en årlig tävling som syftar till att stimulera företag att förbättra och utveckla externa information.

Juryns uppgift är att genom en helhetsbedömning välja den externa redovisning som bäst motsvarar de krav som aktieägare och andra läsare ställer. Den information som juryn bedömt är i första hand årsredovisningar.

Till vinnare i klassen för stora bolag har NCC AB utsetts med motiveringen: ”NCC har tagit fram en årsredovisning som håller hög och jämn kvalitet. Juryn vill särskilt lyfta fram de avsnitt som behandlar företagets strategiska inriktning och hur den omsätts i praktiken, beskrivningen av marknad och konkurrenter samt den utförliga medarbetaranalysen. Allt presenterat på ett för läsaren tilltalande sätt”.

Till vinnare i klassen för mindre bolag har Elanders AB utsetts med motiveringen: ”Elanders har producerat en mycket innehållsrik årsredovisning utan egentliga svagheter. Juryn vill särskilt framhålla bolagets gedigna presentation av de finansiella målen och uppföljning av dessa, redovisningen av segment samt det utförliga riskavsnittet. En årsredovisning som skulle klara sig väl i klassen för stora bolag”.

Hedersomnämnanden har lämnats till fem bolag i klassen för stora bolag. De går till Atlas Copco AB, Axfood AB, CloettaFazer AB, Getinge AB och Trelleborg AB. I klassen för mindre företag ges hedersomnämnanden till Aspiro AB, Beijer Electronics AB, Concordia AB, HL Display AB och Teleca AB.

- För börsen är det viktigt att våra bolags informationsgivning håller en hög och jämn kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt för att stödja det arbetet, bland annat genom utbildningsinsatser och genom denna tävling. Därför är det glädjande att se många kvalificerade bidrag i årets tävling. Jag vill rikta ett stort tack till alla bolag som arbetar hårt med att ta fram bra årsredovisningar, och jag tackar även juryn för deras betydande insatser för att kora vinnarna, säger Jenny Rosberg Nordenchef, bolag och noteringar OMX.

I årets bedömning, som är den fyrtioförsta, ingick 282 företag, samtliga de noterade bolagen på Stockholmsbörsen samt 10 företag på eget initiativ. Av dessa bedömdes 102 i kategorin för stora och 180 i kategorin för mindre bolag (mindre än tre miljarder kronor i börsvärde, för onoterade bolag redovisat eget kapital, per den 31 december 2005).

Juryn bestod av Ulf Strömsten, ordförande, Pontus Herin, Anders Haskel, och Nils Liliedahl.

Broschyren ”Den Nordiska Börsen i Stockholm, Bästa redovisningen 2005” kan kostnadsfritt beställas på www.omxgroup.com/nordicexchange under Om handeln/Publikationer. Broschyren innehåller bland annat kommentarer på 2005 års årsredovisningar.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Lilja, OMX +46 8 4056395

Om OMX | OMX är en ledande expert inom börsindustrin. Genom den Nordiska Börsen erbjuder OMX tillgång till cirka 80 procent av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Den Nordiska Börsen är en term som används av marknadsföringssyfte och är inte en legal enhet. Termen beskriver det gemensamma erbjudandet från Helsingforsbörsen, Köpenhamnsbörsen, Stockholmsbörsen, Tallinnbörsen, Rigabörsen och Vilniusbörsen. OMX integrerade teknologilösningar täcker transaktionskedjan och möjliggör effektiva värdepapperstransaktioner för över 60 börsorganisationer i fler än 50 länder. OMX är ett Nordic Large Cap bolag i den finansiella sektor på OMX Nordiska Börs. För mer information, besök www.omxgroup.com.