NCC AB

NCC och HSB Norr tecknar partneringkontrakt

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 08:48 CEST

NCC och HSB Norr har tecknat partneringkontrakt avseende uppförande av bostäder, lokaler samt parkeringsgarage på kvarteret Vesslan i Luleå. Ordervärde för NCC är 110 MSEK.

Parterna har skrivit kontrakt avseende bildande och uppförande av Brf Vesslan i Luleå, ett projekt innefattande 96 lägenheter i tre stycken punkthus, 7, 8 och 9 våningar med underjordiskt parkeringsgarage i Kv Vesslan, Luleå.

Projektet utförs i ett partneringsamarbete, en strukturerad samarbetsform där byggherren och entreprenören bildar en integrerad projektorganisation, som präglas av ett öppet och förtroendefullt samarbete med projektets bästa i fokus. Allt för att säkra en bra produkt för slutkunden.

Byggstart sker under april månad 2006, och projektet färdigställs vid årsskiftet 2007/2008. Projektet kommer att sysselsätta ca 25 byggnadsarbetare och 30 underentreprenörer.

– Det är glädjande att samarbetet mellan HSB och NCC resulterat i en attraktiv slutprodukt, med hög kvalitet. Den stora efterfrågan från kunderna visar att vi genom att involvera ett flertal aktörer i ett tidigt skede kan leverera en högkvalitativ produkt till rimlig kostnad, säger avdelningschef Mats Eklund.

– Vi har tillsammans med NCC haft ett bra samarbete som medfört en väl avvägd produkt med avseende på utformning, pris och kvalitet, säger Jesper Josbrant, VD HSB Norr. Både vi och NCC är tillfreds med att efterfrågan från kunderna både har motsvarat och överträffat våra förväntningar. Detta visar även att Luleå är en tillväxtort, med ett fortsatt behov av nyproducerade lägenheter, tillägger han.


Ytterligare information:
Mats Eklund, avdelningschef, NCC Construction Sverige AB, Region Norrland,
tfn 0920-734 17 eller 070-563 90 09.
Jesper Josbrant, VD, HSB Norr, tfn 0920-848 35 eller 070-518 48 35.
Yvonne Töyrä, regioninfomatör, NCC Construction Sverige AB, Region Norrland,
tel. 0920-734 50 eller 070-523 7561