NCC AB

NCC och Ikano Bostad utvecklar 1 000 bostäder i Malmö i gemensamt markbolag

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:10 CET

NCC Boende i Sverige säljer mark till ett värde av 150 MSEK och bildar tillsammans med Ikano Bostad ett gemensamt markbolag för att utveckla den nya stadsdelen Elinegård i Malmö. Området ligger vid kalkbrottet i Limhamn där NCC Boende och Ikano Bostad planerar att bygga 1 000 nya bostäder. Byggstarten planeras till 2011.

Området i Elinegård, som är ett av de sista större sammanhängande markområdena innanför inre Ringvägen i Malmö, kommer att bebyggas med småhus och flerbostadshus, och även viss handel och skolor.
- Det är ett attraktivt område med närhet till både fin natur och storstäderna Malmö och Köpenhamn. Tillsammans med Ikano Bostad ökar vi områdets attraktivitet ytterligare genom att erbjuda bostäder för fler och bredare målgrupper, säger Henrik Lindén, regionchef på NCC Boende, region Syd.

Robert Jaaniste, vd för Ikano Bostad säger i en kommentar:
- Affären med NCC, där vi är med och utvecklar ett helt nytt bostadsområde i Malmö, innebär att vi nu på allvar etablerat oss i Öresundsregionen.

Markförsäljningen får en positiv resultateffekt i det fjärde kvartalet.

För frågor, vänligen kontakta:
Henrik Lindén, regionchef NCC Boende, region Syd, +46(40) 31 71 34
Charlotte Hagman, informationschef, NCC Housing, +46(0)8 585 516 84, +46(0)70 376 10 64
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende. 2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Boende ingår i affärsområdet NCC Housing. NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg