NCC AB

NCC och Nordisk Renting bygger kommunhus i Knivsta

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 08:40 CET

NCC Construction Sverige och RBS Nordisk Renting har i ett samarbete träffat avtal med Knivsta kommun om att bygga ett kommunhus i Knivsta. Projektet genomförs som en bolagsaffär där Nordisk Renting köper kommunhuset av NCC när det är färdigställt. Kommunen har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med köpoption - en möjlighet att köpa fastigheten efter tio år. Den totala investeringen uppgår till cirka 145 MSEK.

Knivsta kommun bildades 2003 efter delning från Uppsala kommun. Kommunen har på senare år expanderat kraftigt tack vare läget vid Stockholm och Uppsala, närheten till Arlanda och väl utbyggda kommunikationer.

– NCC har lyckats göra ett effektivt kommunhus anpassat till våra visioner. Byggnaden blir en ”GreenBuilding”, vilket är helt i linje med kommunens klimatmål. Hyreslösningen gör att vi kan genomföra projektet utan att idag binda kapital i fastigheten, men vi har ändå möjlighet att köpa kommunhuset efter tio år, säger Göran Nilsson, kommunalråd i Knivsta kommun.

Att kommunhuset byggs som GreenBuilding innebär att det använder minst 25 procent mindre energi än normen och därmed ger mindre koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.

Knivstas nya kommunhus byggs nära stationen och ska ge Knivsta centrum bättre offentlig service. Den fyra våningar höga fastigheten ska innehålla kontor, sessionssal med 150 platser, bibliotek, sammanträdesrum och restaurang. Huset ska även rymma Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och ett lokalt poliskontor.

Arbetet påbörjas under 2010 under förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft. Fastigheten beräknas vara klar för inflyttning i slutet av 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roland Brodin, Stab Projektutveckling, NCC Construction Sverige, tfn 08-585 524 65
Lars-Erik Einerman, Affärschef, NCC Construction Sverige, tfn 018-161 549
Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction Sverige, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2008 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 30 Mdr SEK och cirka 10 700 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige