NCC AB

NCC och Riksbyggen planerar bostäder i Limhamn, Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 13:43 CEST

NCC och Riksbyggen har tillsammans förvärvat en byggrätt för bostäder på Ön i Limhamn.

Tomten omfattar cirka 20 000 kvadratmeter mark på mycket bra läge.
Byggnationen kommer att utföras av NCC och påbörjas så snart ny
detaljplan vunnit laga kraft. NCC och Riksbyggen kommer omedelbart att
tillsammans med Malmö Stad inleda en process med att arbeta fram en ny
detaljplan för området.

-Vår ambition är att finna en typ av bostadshus som ger en harmonisk
övergång mellan höghusen i norr och lågbebyggelsen söder om markområdet,
säger Ulrika Lindmark, regionchef på NCC Boende.

Köpare av byggrätten är bolaget KB Stengrunden 1764, under namnändring
till KB Mästerlotsen 2. Bolaget ägs till lika delar av NCC Construction
Sverige AB och Riksbyggen ekonomisk förening. Köpeskillingen uppgick
till 36 MSEK.
Ytterligare information:
Ulrika Lindmark, regionchef, NCC Construction Sverige AB, region Boende
Syd,
tel. 040-31 74 22 eller 070-531 74 22.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2003 en omsättning på 45 Mdr SEK och 24 000 anställda.