NCC AB

NCC och Tyréns deltar i utveckling av jätteteleskop

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 10:19 CEST

NCC och konsultföretaget Tyréns har i samarbete med bland annat ABB och Lunds Tekniska Högskola fått uppdraget att analysera de tekniska förutsättningarna för att bygga ett ELT - Extremely Large Telescope. Det blir världens största teleskop med kapacitet att urskilja jordlika planeter i andra solsystem.

Det är en grupp europeiska företag och institutioner som fått i uppdrag att i en förstudie analysera de tekniska förutsättningarna för att kunna konstruera ett så kallat Extremely Large Telescope.

Förstudien utgår från gruppens vinnande förslag från 2005 - kallat e-BAT. Uppdraget utförs till IAC, Instituto de Astrofisica de Canarias, och kommer att finansieras genom EU:s sjätte ramprogram. Om beslut tas i slutet av 2006 beräknas teleskopet kunna står klart 2017.

e-BAT har en spegel på 50 meter i diameter placerad i en byggnad som är 200 meter hög. Byggnaden står på 20 meter höga ben för slippa marknära luftturbulens.

NCC ska tillhandahålla spetskompetens inom ett antal bygg- och installationstekniska specialområden.
- NCC ska säkra teleskopets byggbarhet. Det är vår erfarenhet från stora och avancerade projekt såsom Turning Torso och Citytunneln som kvalificerat oss för uppdraget, säger Mårten Lindström, chef för NCC Teknik och tillägger:
- Teleskopet kommer att ligga någonstans i världen där NCC inte är verksamma så vi har inte någon ambition att vara med som byggentreprenör.

Med det nya jätteteleskopet räknar astronomerna med att göra flera banbrytande upptäckter, såsom att hitta de äldsta stjärnorna och galaxerna. Man hoppas också kunna urskilja jordlika planeter i andra solsystem - trots att planeterna lyser
tio miljarder gånger svagare än den stjärna de kretsar kring.
Teleskopet kommer också att ha förmågan att identifiera grundämnen på de aktuella planeterna och förekomsten av fotosyntes.

FAKTA:
Kontraktet har tillkommit efter att e-BAT-teamets förslag i tävlingen European Large Telescope Enclosure Conceptual Design Study utsetts till bästa förslag. Projektets fortsättning leds av Per Hallgren på Tyrens AB och projektgruppen omfattar följande företag och organisationer

Tyréns AB, Sverige
Lunds Universitet, Sverige
NCC Construction Sverige AB, Sverige
Asea Brown Boweri AB, Sverige
Tower 151 Architects, UK
Ove Arups and Partners, UK
National University of Ireland, Galway, Irland
Emma Pfenninger AG, Schweiz

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Lindström, chef NCC Teknik, +46 (0)8 585 533 77, +46 (0)705 23 38 51
Per Hallgren, civilingenjör,l Tyréns AB, +46 (0)8 566 414 96
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade
år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.