NCC AB

NCC ökar tempot i Nacka Tollare med extern aktör

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 09:45 CEST

NCC säljer 70 byggrätter i expansiva Tollare utanför Stockholm till fastighetsbolaget Tobin Properties. Försäljningen ligger i linje med strategin att utveckla ett av Nackas mest attraktiva områden från ett tidigare industriområde till en naturnära ny stadsdel med flera olika boendeformer.

– Att fler aktörer ser den fantastiska boendemiljön som Tollare erbjuder känns väldigt glädjande. Samarbetet med Tobin hjälper oss att bredda vårt kunderbjudande och gör det möjligt att färdigställa området snabbare, säger Jan Kalms, affärsutvecklare på NCC Boende som inte utesluter ytterligare försäljningar som skapar mervärden till området.

Tobin Properties planerar att bygga cirka 70 nya bostäder på platsen med start i slutet av året.

– Vi är ständigt på jakt efter områden som precis börjat pulsera och där det finns möjlighet att vara med och forma en ny blomstrande stadsdel. Nacka är en intressant kommun med hög tillväxt och Tollareområdet har ett fantastiskt sjönära läge, säger Erik Karlin, vd på Tobin Properties.

NCC har sedan 2012 sålt ett 100-tal småhus i Tollare. I kommande etapper kommer framförallt bostadsrätter i flerbostadshus att byggas. Delar av området är inflyttat och efterfrågan på nya bostäder är stor. Sammantaget byggstartas i år över 300 bostäder i Tollare varav en del är äldreboende och hyresrätter. För närvarande pågår byggnation och försäljning av NCC:s projekt Tollare Torg och småhus i projekten Valsparken och Tollare Platå.

När området står färdigt om några år kommer det vara hem för drygt 950 hushåll. Utvecklingen av Tollare sker med fokus på områdets unika naturnära karaktär och på att få en blandad bebyggelse i denna attraktiva del av Nacka. Mark har avsatts till naturreservat och det tidigare industriområdet invid Lännerstasundet öppnas nu upp för allmänheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Schelin, Kommunikationsansvarig, NCC Boende
Telefon 08-585 515 27
Jan Kalms, Affärsutvecklare, NCC Boende
Telefon 08-585 525 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.