NCC AB

NCC ökar tillgängligheten till södra Lund genom ny avfart från E22

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 10:51 CEST

NCC Construction bygger ut Ruben Rausings gata i södra Lund och ansluter den till nya Råby trafikplats på E22. Gatan förlängs 250 meter åt sydost, genom Råbyholms industriområde. Anslutningen till E22 ökar tillgängligheten till södra Lund och underlättar busstrafiken in till Malmö. Uppdragsgivare är Lunds kommun och ordern är värd 24 MSEK.

Lund kommun planerar nya områden i de östra delarna av staden och det ger ett ökat trafikflöde. Den nya trafikplatsen vid Råbyholm byggs i syfte att avlasta andra trafikplatser och förbinda södra Lund med Gastelyckan och Dalby öster om E22. NCC bygger nu anslutningen från Råbyholms industriområde.

- På den nya delen av Ruben Rausings gata bygger vi en cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar. På så vis kommer de boende i närheten att kunna ta sig till busshållplatser på E22:an och åka kollektivt till bland annat Malmö, säger Mattias Svensson, entreprenadchef på NCC Construction region Syd.

För att ge plats åt den nya delen av Ruben Rausingsgata kommer NCC att flytta delar av Tetra Paks parkering till en annan plats i området, samt riva ett antal industrifastigheter i Jöns Petter Borgs kvarter. NCC bygger också om Råbyholms allé från bil- och cykelväg till enbart cykelväg, från vilken man når nya gång- och cykelvägar under E22 till sydöstra Lund.

- Idag är tillgängligheten till Lunds södra och sydöstra delar begränsad, men snart binder nya väg-, cykel- och gångbanor ihop Nilstorp och Råbyholm med Gastelyckan. Förändringen krävs när Lund växer och får fler bostads- och verksamhetsområden, säger Håkan Lockby, gatuchef i Lunds kommun.

Hela området är framkomligt för trafik under byggperioden. Arbetet startade i mars och beräknas klart i juli 2010. Den nya delen av gatan öppnas dock för trafik redan 30 november 2009. Därefter görs förbättringar av asfalten på befintliga gator i området. Cirka 10 NCC-anställda sysselsätts.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mattias Svensson, entreprenadchef, NCC Construction Sverige, region Syd, tfn 040-31 74 13
Kajsa Jacobsson, vik. pressansvarig, NCC Construction Sverige AB, region Syd,
tfn 040-31 74 39 eller 070-389 67 50

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2008 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 20 000 anställda.