NCC AB

NCC öppnar asfaltsverk med grön asfalt i Umeå

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 09:04 CEST

NCC Roads har invigt ett nytt asfaltsverk i Umeå som kan tillverka NCC:s gröna lågenergiasfalt. NCC Green Asphalt alstrar 30 procent mindre koldioxid och har bättre hållbarhet än vanlig asfalt. När NCC anpassar fler asfaltsverk till sin miljöanpassade metod är Umeå en av de första att få grönare asfalt.

NCC har hittills producerat asfalt i Kulla utanför Umeå, men nu stängs verket från 1970-talet till förmån för ett nytt vid Brännland. Det har 30 procent högre produktionskapacitet än asfaltsverket i Kulla och inte minst kan det tillverka miljöanpassad asfalt.

– Vår ambition är att det nya verket producerar 100 procent NCC Green Asphalt tills 2013. Nu har vi en inkörningsperiod, men eftersom flera av de verk som redan tillverkar NCC:s gröna asfalt ligger i norra Sverige så sprider sig kunskapen om vår miljövänligare metod, säger Robert Lindgren, avdelningschef för NCC Roads i Norrland.

Hittills har tolv av NCC:s asfaltverk kunnat tillverka NCC Green Asphalt. Nyligen anpassades även produktionen i Kärraverket i Göteborg till den gröna asfalten och nu är det Umeås tur. Det närmaste året ska ytterligare sju verk att anpassas till metoden.

Under 2010 ökade produktionen av NCC Green Asphalt från 21 000 till 100 000 ton. Det
bidrog till att koldioxidutsläppen vid NCC:s asfaltstillverkning minskade med 9 500 ton.

NCC Green Asphalt
tillverkas vid lägre temperatur än vanlig asfalt. Det ger mindre rök och minskar koldioxidutsläppen med 30 procent. Lägre temperatur gör även att den inte åldras lika snabbt och blir mer hållbar än vanligt asfalt. Upp till 30 procent återvunnen asfalt kan användas i den. Detminskar utvinning och transporter av nytt material. Mindre rök och lukt ger även en bättre arbetsmiljö.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Lindgren, avdelningschef, NCC Roads Nord, tfn 090-16 80 82
John Johansson, marknadsansvarig, NCC Roads Nord, tfn 090-16 80 12

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på
www.ncc.se/press

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2010 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 26 Mdr SEK och cirka 9 000 anställda. NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.