NCC AB

NCC planerar för 265 nya bostäder i Söderort

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 08:54 CET

NCC Boende har erhållit markanvisningar av Stockholms stad för att utveckla 165 nya bostadsrätter i Söderort. Tillsammans med ett tidigare beslut om 100 bostäder i Älvsjö, planerar NCC för sammanlagt 265 citynära lägenheter.

De planerade bostäderna ligger i Sätra, Mälarhöjden och Årstafältet och kommer att bli bostadsrätter. Målet är att utveckla trygga bostadsområden som förhoppningsvis bidrar till visionen om promenadstaden.

– Vi har diskuterat dessa områden med stadens tjänstemän under en längre tid. Att de nu bestämt sig för att gå från idé till handling tillsammans med oss, visar att de tror på attraktionskraften i våra projektidéer. Bostadsbehovet är mycket stort och vi är därför glada att få utveckla nya lägenheter åt stockholmarna, säger Göran Eriksson, avdelningschef på NCC Boende.

I Sätra är det Björksätravägen, en idag obebyggd sluttande tomt i närheten av Sätra stall, som ska utvecklas med ett 40-tal bostadsrätter. Tunnelbanan ligger cirka 600 meter bort och i området finns fina naturområden.

I Mälarhöjden planeras för ca 60 bostadsrätter vid toppen av Bredängsvägen. Här kommer bebyggelsen att tillföra området en mer stadsmässig karaktär.

Stockholms stads planer för Årstafältet är ett bostadsområde för totalt 4000 bostäder. NCC:s 60 bostadsrätter, som ingår i första etappen, kommer att utgöra en del i ett av det nya bostadsområdets kvarter. Årstafältet blir en länk i den sammanhängande stadskedja som ska binda ihop Liljeholmen med Hammarby Sjöstad och bli en utvidgning av innerstaden.

Tidigare under hösten erhöll NCC en markanvisning för 100 lägenheter i Älvsjö Centrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Eriksson, avdelningschef NCC Boende, region Stockholm
Telefon: 08-585 525 57
Christina Stareborn, informatör NCC Boende AB
Telefon: 08-585 51 548
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2010 hade NCC i Sverige en omsättning på drygt 26 Mdr SEK och cirka 9 000 anställda. NCC Boende är en del av NCC Housing som  utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.