NCC AB

NCC renoverar dammen vid Torpshammars vattenkraftverk

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:36 CEST

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall att åtgärda dammen vid Torpshammars vattenkraftverk, cirka sex mil väster om Sundsvall. Projektet är ett led i Vattenfalls satsning på dammsäkerhet under 2002–2007. För NCC är ordern värd cirka 11 MSEK.

Uppdraget innebär bland annat att komplettera befintlig utskovsdel med en fjärde lucka för att öka flödeskapaciteten genom dammen. Man bygger även om de tre befintliga dammluckorna och sätter in ny manöverutrustning, som innebär att den befintliga mekaniska utrustningen ersätts av servomotorer.

De ökade kraven på dammsäkerhet berör hela kraftbranschen. Framför allt handlar det om att motverka negativa konsekvenser vid extrema vattenflöden. Syftet med åtgärderna är alltså att öka säkerhetsmarginalerna och innebär inte någon förändring av dämningsgränserna eller utökning av kraftproduktionen. Torpshammars kraftverk är bara en av många anläggningar som berörs av åtgärderna.

– Vi har tidigare utfört liknande dammsäkerhetsprojekt i Leringsforsen, Svegsdammen och Midskog, och har stor nytta av erfarenheterna därifrån, säger NCC:s affärschef Alf Nilsson. Inte minst eftersom vi kan använda oss av samma arbetsplatsorganisation.

Arbetena påbörjades i augusti och ska vara avslutade i juni 2006. Totalt beräknas omkring 10 personer vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Alf Nilsson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tel 063-240 68 eller 070-221 03 75.
Yvonne Töyrä, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Norrland, tel 0920-734 50 eller 070-523 75 61.


Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2004 en omsättning på 45 Mdr SEK och 22 000 anställda.