NCC AB

NCC renoverar Fiskebybron över Motala ström

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 13:13 CEST

NCC renoverar Fiskebybron över Motala ström. Beställare är Banverket Östra Banregionen och ordersumman är cirka 21 MSEK.

De nuvarande två broarna vid Fiskeby har inte renoverats genomgripande sedan 1940-talet. Nu ska delar av stålkonstruktionen bytas ut och gammal rost blästras bort. Dessutom ska broarna målas.

För att arbetet inte ska störas av tågtrafiken förs broarna cirka 20 meter i sidled. Arbetet med att flytta dem och ersätta dem med tillfälliga krigsbroar beräknas ta ett par dygn. Under tiden stoppas tågtrafiken på stambanan helt. Under stoppen kommer SJ att sätta in ersättningstrafik med bussar. Godstrafiken ska om möjligt köras på andra spår.

-Vi har dessutom en vattendom att ta hänsyn till. Kraven är hårda, vi får till exempel inte släppa ut några ämnen i strömmen. Detta förhindrar vi med hjälp av sedimentering för att ta hand om borrkax i samband med pålningsarbetena, säger entreprenadchef Gunnar Wall.

Projektet har påbörjats och beräknas vara färdigställt antingen under hösten 2004 eller våren 2005 beroende på när tågfria tider erhålls. Totalt kommer cirka 15 personer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Gunnar Wall, entreprenad chef, NCC Construction Sverige AB, region Öst, tel. 0142-12738 eller 070-312 83 15.
Lena Fridholm, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Öst, tel. 036-30 16 08.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.