NCC AB

NCC renoverar Oxtorgsgaraget i centrala Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 15:38 CEST

NCC har fått i uppdrag renovera Oxtorgsgaraget i Kvarteret Hammaren 15 på Regeringsgatan. Beställare är Drott Centrumfastigheter AB och ordern är värd cirka 19,5 MKR.

I uppdraget ingår att renovera två parkeringsdäckskonstruktioner.Arbetet omfattar reparation av kloridskadad betong och armering. Efter avslutad reparation förses parkeringsdäcken med nytt tätskikt.

Arbetet utförs i etapper och garaget hålls under byggtiden öppet som vanligt. Ljudavskiljande väggar kommer att sättas upp för att minska störningar.

-Vi har varit noga med att informera hyresgästerna i de omkringliggande kontoren om ombyggnaden. Mycket av arbetet sker dessutom nattetid för att minimera störningarna , säger affärschef Ulf Bäckström..

Projektet påbörjas omgående och beräknas vara avslutat i december i år. Sammanlagt kommer cirka 25 personer att vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Ulf Bäckström, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Anläggning Stockholm, tel. 08-585 519 27 eller 070-537 34 48.
Peter Larsson, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Anläggning Stockholm, tel, 08-58552447 eller 070-6731056.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda.