NCC AB

NCC reparerar Nötesundsbron i Bohuslän för 24 MSEK

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 08:40 CET

NCC har fått i uppdrag av Vägverket Region Väst att utföra reparationer av bron över Nötesund, strax sydväst om Uddevalla. Ordern är värd cirka 24 MSEK.

Nötesundsbron förbinder fastlandet och Vindön, som i sin tur ligger innanför Orust. Den 614 meter långa bron invigdes 1966 och byggdes av dåvarande Svenska Väg, som sedermera uppgick i NCC. Vissa förstärkningsåtgärder utfördes 1992, men tidens tand och vintersaltning har gjort att den nu åter är i stort behov av upprustning.

NCC ska bland annat utföra reparation av 32 pelartoppar och byte av 180 meter kantbalk samt broräcke på båda sidor. Uppdraget omfattar även gjutningsarbeten och komplettering av katodiskt skydd vid brostöd, samt komplettering av grund- och ytavlopp.

– Reparationerna medför begränsad framkomlighet. Transportörer, speciellt av breda och tunga vägtransporter, bör uppmärksamma detta när de planerar sin verksamhet under reparationstiden, framhåller NCC:s affärschef Ove Josefsson.

Trafikbegränsningarna består bland annat av tillfälligt minskad vägbredd samt nedsatt hastighet på och invid bron. Transporter bredare än 3,45 meter som ska till varven under bron ska kontakta NCC i god tid före transporten. För mer information se Vägverkets hemsida www.vv.se, under Vägprojekt /Västra Götaland /väg 160, reparation av Nötesundsbron.

Arbetena inleds den 13 mars och kommer att utföras i fyra etapper; vår respektive höst 2006 samt vår respektive höst 2007. Helt färdig ska brorenoveringen vara i november 2007. Totalt beräknas 15–20 personer vara delaktiga i projektet.

Ytterligare information:
Ove Josefsson, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tfn 0522-64 94 06 eller 070-523 39 72.
Lars O. Carlsson, informationschef, NCC Construction Sverige AB, region Väst, tfn 031-771 52 05 eller 070-652 21 36.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.