NCC AB

NCC:s förvärv av Destias asfaltverksamhet godkänns med förbehåll

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 14:46 CET

Den finländska marknadsdomstolen godkänner NCC:s förvärv av Destias asfaltrörelse med vissa förbehåll. NCC ska nu analysera förbehållen och avvaktar dessutom konkurrensmyndighetens ställningstagande om eventuell överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen, innan affärsuppgörelsen kan slutföras.

Det var i mars 2011 som NCC tecknade avtal om förvärv av asfalt- och beläggningsverksamheterna i finländska bolaget Destia. Uppgörelsen var därefter föremål för prövning hos finländska konkurrensmyndigheten, som i början av augusti meddelade att de motsatte sig sammanslagningen och begärde prövning i marknadsdomstolen.

Nu har den finländska marknadsdomstolen godkänt förvärvet med vissa förbehåll. Konkurrensverket har en tidsfrist till andra december att överklaga beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen.

- Vi är positiva till marknadsdomstolens beslut och ska analysera förbehållen samt avvakta konkurrensverkets tidsfrist att överklaga till högre instans innan affärsuppgörelsen kan genomföras, säger Göran Landgren, affärsområdeschef NCC Roads.

NCC har tidigare kommunicerat angående affärsuppgörelsen med Destia den 24 mars 2011 och den 5 augusti 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Landgren, affärsområdeschef NCC Roads +46 705 950 730
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation och mediarelationer, NCC AB, +46 70 817 87 11

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november 2011, kl 14.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på drygt 49 Mdr SEK och 17 000 anställda.  NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2010 var 49 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 000.