NCC AB

NCC:s förvärv av Destias asfaltverksamhet godkänt av finländska konkurrensmyndigheten

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 16:11 CET

Den finländska konkurrensmyndigheten har idag godkänt NCC:s förvärv av Destias asfaltverksamhet utan förbehåll.

Det var i mars 2011 som NCC tecknade avtal om förvärv av asfalt- och beläggningsverksamheterna i finländska bolaget Destia. Uppgörelsen var därefter föremål för prövning hos finländska konkurrensmyndigheten, som i början av augusti meddelade att de motsatte sig sammanslagningen och begärde prövning i marknadsdomstolen.

Finländska marknadsdomstolen godkände därefter förvärvet med vissa förbehåll, som gjorde att NCC inte valde att fullfölja avtalet från i mars utan istället sluta ett nytt avtal med Destia.

Det är nu detta nya avtal, som omfattar hela Destias asfalt- och beläggningsverksamhet, med utantag för ett asfaltverk i Helsingforsområde, som godkänts av finländska konkurrensmyndigheten.

Omsättningen för 2010, för den nu förvärvade verksamheten, beräknas till cirka 375 MSEK och bolaget har cirka 80 anställda som överförs till NCC Roads.

Verksamheten beräknas att tas över under december och båda parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

NCC har tidigare kommunicerat angående affärsuppgörelsen med Destia den 24 mars, den 5 augusti, den 2 november samt den 10 november.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Landgren, affärsområdeschef NCC Roads +46 705 950 730
Magnus Jonsson, chef extern kommunikation och mediarelationer, NCC AB, +46 70 817 87 11

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2011, kl.xx.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2010 en omsättning på drygt 49 Mdr SEK och 17 000 anställda.  NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.