NCC AB

NCC:s ogräsmetod får högsta betyg av SundaHus

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 09:19 CEST

NCC Spuma, en metod att bekämpa ogräs, är en av få produkter som får den bästa miljö- och hälsobedömningen av företaget SundaHus. Klassningen hjälper miljödrivna fastighetsägare att välja en grön förvaltning av sina byggnader.

NCC Spuma är en helt kemikaliefri metod som bekämpar ogräs med hett vatten. Vattnet innehåller mycket små mängder, fyra promille, majsstärkelse och vegetabiliska oljor som bildar ett skum på marken, vägen eller husfasaden där det växer ogräs. Skummet fungerar som isolering och håller vattnet varmt längre, vilket rötter och ogräsfrön ogillar. Det gör bekämpningen mycket mer effektiv än om bara hett vatten hade använts.

Skumextraktet som används i produkten har nu blivit bedömt av företaget SundaHus som ger det högsta betyg, ett A. Produkter som får betyget A bedöms ha minimal påverkan på människors hälsa och på miljön. Dessutom anses användning av naturresurser vara obetydlig.

– NCC har fått ytterligare ett bevis på att vi ligger i framkant för omställning till ett hållbart samhälle med fler miljöanpassade produkter och tjänster. Den här bedömningen kan ses som ett kvitto på miljöanpassning för kunder som vill välja mer hållbara och giftfria produkter, säger Frida Panzar, marknadschef Division Roads Services, NCC Roads

Idag är 82 443 varor bedömda och registrerade i Sunda Hus databas SundaHus Miljödata. De täcker ett brett produktområde från målarfärg till elektronik och kommer från 2 564 leverantörer med totalt 3 013 varumärken. Verktyget används främst av fastighetsägare som vill systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen ur en byggnads hela livscykel.

Mer information om NCC Spuma finns här .
Mer information om SundaHus finns här .

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Birgitta Norberg, kommunikationsstrateg, NCC Roads Sverige
Telefon 08-585 523 92
Frida Panzar, marknadschef Division Road Services NCC Roads
Telefon 08-585-51-846

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se , NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.