NCC AB

NCC säljer betongverksamhet i Norge för 73 MSEK

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 09:11 CEST

NCC Roads har sålt fabriksbetongverksamheten i Norge till de norska företagen Unicon och NorBetong. Unicon köper en del av verksamheten för ca 60 MSEK (55, 25 MNOK) och NorBetong den andra delen för ca 13 MSEK (11,75 MNOK). Det totala försäljningspriset uppgår till ca 73 MSEK (67 MNOK). Försäljningen påverkar NCCs resultat marginellt för tredje kvartalet 2003.

Verksamheten sysselsätter ca 40 personer och omsatte förra året ca 160 MSEK.

Försäljningen av fabriksbetongverksamheten i Norge är ett led i NCC-koncernens strategi att renodla verksamheten. I juli i år sålde NCC Roads fabriksbetongverksamheten i Estland, Lettland, Polen och St Petersburg samt delar av verksamheten med fabriksbetong i Finland. I augusti i år sålde NCC sin andel i danska Betonelement.

Ytterligare information:
Greeg Nordqvist, chef Merger & acquisition NCC AB, tel 08 585 52059 eller 070 553 0426
Hans-Olof Karlsson, informationsdirektör NCC AB, tel 08 585 52279 eller 070 547 1250

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2002 en omsättning på 45 Mdr SEK och 25 000 anställda