NCC AB

NCC säljer bostadsområde i Berlin för 500 MSEK

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 08:48 CET

NCC har tecknat ett Sale-Lease-Back-avtal med den tyska finansgruppen HSH Nordbank och dess intressebolag AGV avseende fastigheter i området Sonnengarten strax utanför Berlin. Försäljningspriset uppgår till cirka 500 MSEK och parterna tecknar samtidigt ett 18-årigt hyresavtal.

Det väletablerade bostadsområdet Sonnengarten ligger i Glienicke-Nordbahn norr om Berlin och består av cirka 30 000 kvm bostäder och 800 kvm kommersiella lokaler fördelat på totalt 23 fastigheter. De 362 bostäderna och 13 affärslokalerna ligger i en grönskande miljö med närhet till dagis, skolor och eget affärscentrum.
Området har även ett parkeringsgarage under mark med plats för 169 bilar.

Hyresavtalet med AGV innebär att NCC, utöver rätten att uppbära hyra från hyresgästerna, även i fortsättningen kommer att ansvara för drift och skötsel av området.

Enligt återköpsoptionen har NCC rätt att köpa tillbaka hela fastighetsbeståndet till fastställda villkor efter 10, 11 eller 13 år.
NCC har också rätt, men inte skyldighet, att återköpa beståndet efter hyresavtalets utgång, till vid den tidpunkten gällande marknadsvärde.

Försäljningen genererar ingen resultateffekt och köpeskillingen kommer att erläggas när avtalen vinner laga kraft vilket beräknas ske under det andra kvartalet 2006.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Wäppling, vvd NCC AB och vd NCC Property Development, +46 (0)8 585
517 70,
+46 (0)70 645 03 21
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
NCC hade år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21000 anställda.