NCC AB

NCC säljer bostadsprojekt i Hamburg för 175 MSEK

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 10:10 CEST

NCC Housing i Tyskland har sålt ett bostadsprojekt med 87 lägenheter i Hamburg till den tyska fastighetsfonden PATRITZIA för 175 MSEK. Projektet tillträds och resultatavräknas i fjärde kvartalet 2013.

Projektet som ligger i Hamburg-Othmarschen, består av två byggnader med sammanlagt 87 lägenheter och 70 garageplatser.

Byggnaderna uppförs i enlighet med NCC:s standardiserade koncept för bostadsbyggande och totalt kommer lägenheterna att omfatta 6 535 kvadratmeter boyta.

Byggstarten är planerad till tredje kvartalet 2012 och projektet beräknas stå klart under det fjärde kvartalet 2013. NCC ansvarar för att hyra ut lägenheterna och kommer att utfärda en ettårig hyresgaranti efter färdigställandet för de lägenheter som eventuellt inte blir uthyrda.

Hamburg-Othmarschen, även kallat ”Othmarscher Höfe”, är en attraktiv stadsdel nordväst om Hamburgs stadskärna. När stadsdelen är färdigbyggd kommer den att bestå av både hyres- och bostadsrätter, totalt cirka 900 lägenheter.

För ytterligare information, kontakta:
Olle Boback, chef NCC Housing Tyskland, tel: +49 3361 670-433
Charlotte Hagman, kommunikationschef NCC Housing, tel: 08-585 516 84 eller 070-376 10 64 
Marie Gumabon, tillförordnad pressansvarig NCC AB, 070-182 92 94

NCCs presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 29 augusti 2012, kl. 09:50.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2011 en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 500 anställda.  NCC Housing utvecklar och säljer bostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och St Petersburg.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.